Magnetisme poler

Magnetiske poler, brennpunktet for magnetiske feltlinjer som stråler ut fra en magnet. Ut fra retningen av den magnetiske kraft, kan vi også . De områdene av et legeme hvor magnetismen er sterkest, kalles magnetpoler.

Alle magneter har to poler, en nordpol og en sørpol. Magnetiske poler optræder parvis som nord- og sydpol. Jordens magnetiske nordpol er det punktet på den nordlige halvkule der retningen. Dermed ble de de første som beviste at de magnetiske poler flytter på seg.

Magnetisme er en av fenomenene i fysikken der materiale utøver en. Kineserne oppdaget at magneter har to poler og at begge polene tiltrekker jern. De som trodde at nordpolen ligger midt under et lite flagg oppe i Arktis et ste tar feil.

Sannheten er at jordas magnetiske poler beveger seg hele tiden. Og tilfeldigvis lå denne magnetiske pol i de strøk hvor europerne søkte den etterlengede snarvei til Østen nord om Amerika. Veien dit var lang, i ti i avstand og i . Fremgangsmåte: Stavmagneten består av to poler, en sydpol og en nordpol. Den røde siden er nordpol og den hvite er sydpol. Fortsætter denne udvikling, vil Jordens magnetiske poler muligvis bytte plads, som det er sket sidste gang for 780.

Den bøyde hesteskomagneten har sterk tiltrekningskraft fordi magnetens poler peker i samme retning. Hva skjer, og hva er egentlig magnetisme? Ordet magnetisme kommer av at fenomenet første gang ble oppdaget. Endringer i Jordas indre gjør at Nordpolen har flyttet seg kilometer på ett år. Allerede på 1600-tallet fant man ut den magnetiske nordpolen flytter på seg. Jorden har byttet magnetiske poler flere ganger i sin eksistens.

Vår planet Jorden har to polare systemer. De geografiske poler og magnetiske polene. Det tog Jordens magnetiske poler mindre end 1år at bytte plads ved seneste polvending for 786. Jordens magnetfelt kan med god tilnærmelse bruges til at beskrive, hvad et magnetisk dipolmoment er.

De grunnleggende fenomenene elektrisitet og magnetisme var kjent allerede i. Fagstoff: Alle magneter har to poler – en nordpol og en sørpol. Selv om vi deler magnetnålen opp i meget små enheter, vil alle ha to poler.