Maptq test tips

Velkommen til deg som ønsker å øve på cut-es testverktøy. Har du blitt invitert til å gjennomføre noen tester? Lurer du på hvordan det er å gjennomføre tester?

Stadig flere bedrifter benytter seg av tester for å sile ut jobbsøkere. Evnetester: Tester kognitive evner og generell intelligens. Her er en evnetest fra Cut-E, som er en av de største aktørene på dette området i Norge. Cut-e style Abstract (Inductive) Reasoning Test tutorial. The abstract reasoning test is based on groups of.

Slik ser personlighetstesten Shapes ut, som leveres av selskapet Cut-e Norge. Testresultatene viser blant annet i hvilken grad personen som .

Prepare yourself + practice aptitude tests for free. Below you will find a range of helpful tips and. Her er Espen Skorstads tips for hvordan du oppdager om en kandidat er overdrevent. Prepare for cut-e’s online tests with JobTestPrep. Get instant online access to hundreds of questions, explanations, and solving tips that follow cut-e’s Scales . Som eksempel trekker Myrvang frem testen scales fx, som måler deduktiv logisk resonneringsevne.

Denne testen passer godt for bedrifter som er på jakt etter en programmerer, avslutter den daglige.