Matematikk r1 eksamen

Løsningsforslag merket (KS) er kvalitetssikret av oss i matematikk. Læreplan i matematikk for realfag – programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering. Eksamen og vurdering, For elever, For privatister.

Eksamen blir utarbeidet sentralt Eksamen blir sensurert sentralt. Matematikk Rer et teoretisk matematikkfag som gir deg bred kunnskap i matematikk. Skal du studere arkitektur eller ingeniørfag må du ha Matematikk Rog R2. Avsluttes med timers skriftlig privatisteksamen i Matematikk Ri mai 2017.

Oppgaven er hentet fra Eksempeloppgave Matematikk REA30Matematikk R(Udir 201 s. 9). Posisjonen til et fly A og posisjonen til et fly . Matematikk f or realfag består av to programfag: Matematikk Rog Matematikk R2.

Privatisten må avlegge skriftlig eksamen i matematikk i den aktuelle .