Mattilsynet bekymringsmelding

Kan det ikkje vente til neste arbeidsdag, kontakt Mattilsynets beredskapsvakt på. Meldinga vert registrert i Mattilsynets offentlege journal. Når vi mottar en bekymringsmelding, sendes den til det aktuelle avdelingskontor (ut fra hvilket postnummer du har fylt ut i skjemaet.) .

Mattilsynet har i årene etter dette mottatt et stadig økende antall bekymringsmeldinger vedrørende dyrevelferd. Bruk Mattilsynets elektroniske skjema for å melde frå til oss derso- Du mistenkjer at du er blitt sjuk av noko du har ete . Bruk knappen Varsle Mattilsynet på Mattilsynets hjemmeside. Her bør du beskrive situasjonen så nøyaktig som mulig.

I tillegg bør du ha samlet bevis for dette i . Mattilsynet og dyrevernnemnda har plikt til å sjekke tips om dyremishandling. Hvordan sender og følger jeg opp bekymringsmelding til Mattilsynet? Vanlig fremgangsmåte etter mottatt bekymringsmelding vil være at Mattilsynet kommer på tilsyn i dyreholdet, hvor den første oppgaven vil være å innhente . KJÆLEDYR: De fleste bekymringsmeldingene fra publikum til Mattilsynet dreier seg om kjæledyr. Hvem sender man egentlig bekymringsmelding til dersom man mistenker at dyr blir.

Vet om ett tilfelle hvor mattilsynet ble kontaktet, de kom på besøk og så at . Jeg har selv fått bekymringsmelding pga ei kjerring hadde ringt politiet,. Er du bymret, ring inn en bekymringsmelding til mattilsynet, så avgjør . De hadde fått inn en bekymringsmelding om at hestene våre ikke hadde det bra. Jeg skjønner mattilsynet er borti mye rart, og folk skaffer seg hest uten at de . Mattilsynet inspektører var på tilsyn i 3. Hunder og katter som lider skaper stort engasjement. Mattilsynet i Ytre Østfold opplever en sterk økning av bekymringsmeldinger.

Noen ganger går irritasjonen så langt at Mattilsynet varsles. Der kan man lett sende anonyme bekymringsmeldinger om dyrevelferd og . Når ville du kontaktet mattilsynet med bekymringsmelding for hunder? Edit: hørte tidligst i dag at man kunne melde fra til mattilsynet, men hva . Mattilsynet forvalter loven og skal kontrollere at dyreeiere oppfyller sine.

Vi er helt avhengige av å få bekymringsmeldinger når dyr lider. Etter at Mattilsynet gjorde det enklere å varsle om dyr som lider ved å .