Max bredde uten følgebil

I Norge er det krav til følgebil når et kjøretøy, inklusive gods, har en bredde som. Ved totalvekter over 1tonn skal alltid bruene passeres sentrisk , og uten . Han spør om maksimal bredde man kan ha på en transport uten å. I Norge er det krav til følgebil når lastebiler transporterer gods med bredde som overstiger meter, eller totallengden er større enn 2meter. Følgbil skal medfølges på transport på over meters bredde. Båtforumet: Hva er maks lengde og bredde man kan satse på etter veg med.

Gods må ikke strekke seg utenfor kjøretøyets sider uten tillatelse av . En kompis driver et firma med følgebiler, iflg han : Politiet (dette var Oslo politiet) 80- pr. Kjøring som er tillatt uten dispensasjon på offentlig veg 1. Kjøretøy må ikke brukes uten at det er sikret tilstrekkelig veggrep i.

Tilhenger til bil med bredde ikke over m kan ha lite kjennemerke. Bred last skilt og følgebil først fra 0m og disp fra 25m. Gods må ikke strekke seg utenfor kjøretøyets sider uten tillatelse av regionvegkontoret for kjøring innenfor en.

T skrev: På bredde over 2cm må du søke dispensajon fra regionvegkontoret. Maks total-lengde på enkelt kjøretøy er meter.

Det kreves dispensasjon for last som er bredere enn cm uten for. Nei, lurte bare på om d går an å frakte en båt på 3. Fant ingen link,men i boka til sertifikat for lastebil står det at:maks bredde . Bestemmelsen om forflytting av landbruksmaskin uten dispensasjon med bredde inntil meter er gitt i Forskrift om bruk av kjøretøy § 5-nr. Bredde fra 3m opp til 5m(max fri disp) skal det også være følgebil med merking og.

Kjøring som er tillatt uten dispensasjon på offentlig veg. Slutt med det tullet å dra inn vogntog, følgebiler albuer og svære. Kort og godt: Hva sier lovverket om maks bredde på motorsykkel – det er dette det handler om. Men hva ER for bred last på motorsykkel uten sidevogn? Nå gjeldende regler krever følgebil fra meters bredde, sier Thorud. Norge for å tilpasse seg til regler i EU.

Maksimal lengde uten å bruke følgebil er meter.