Metalldetektor regler

Det er etter hvert blitt en populær hobby å gå på jakt med metalldetektor. SJELDENT FUNN: Disse unike myntene ble funnet ved hjelp av metalldetektor ved Rokke. Men det er verdt å merke seg at Østfold .

Stadig flere kjøper og bruker metalldetektor til hobbyformål i Norge, og. En metalldetektor kan i utgangspunktet finne alle metalliske gjenstander: Mynter,. Her vil man også kunne få svar på spørsmål om lover og regler og hjelp til å . Bruk av metalldetektor, bli kjent med lovverket. Retningslinjer for bruk av metalldetektor.

Det er derfor viktig at du setter deg inn i gjeldende lover og regler før du begynner med metallsøking. I utgangspunktet setter kulturminneloven klare regler for hvor du har lov til å søke med.

En metallsøker fant i juli en kjempeskatt i England.