Metallsøking i skog

Selv har jeg funnet mange mynter fra 1700-18tallet ved å lete med metallsøker på gamle stier i skogen. Rett etter å ha gått ut i skogen piper det ganske mye, og jeg graver opp en. Metallsøking som hobby er både spennende og morsomt.

Som fersk metallsøker er det ofte ikke lett å vite hvor man skal søke. Vi henstiller folk til å la være å søke i skog og fjell da sakene som ligger der ligger i . Funn av sølv i skogen ved hjelp av metallsøker. Dette er en av to viking økser som blev funnet med metallsøker på den nye.

Jeg begynte for noen år siden med metallsøking, det var ganske tilfeldig. De siste årene har stadig flere tatt opp metallsøking som hobby. Metalldetektor for metallsøking, Ski, Norway.

Anders kan ha avslørt en godt bevart vikinggård i skogen på Undersrud.