Montere peisovn selv

I Norge har man lov til å montere en peis eller vedovn selv. Man kan også velge å sette bort hele installasjonen. Normalt sett må man regne med å betale for 2 . En for liten ovn vil bli overbelastet og få en redusert levetid. Oppussing del av montering av vedovn. Mvh John Kåre Vik (Ansatt i Stovas Peisovner).

Nei, gulvet må dekkes til med en stålplate i bunnen . Forsikre deg om at ildstedet blir montert og brukt ifølge de anvisnin- ger som er. Bruk en røykrørsbørste eller lag selv en tull med filler surret til en ståltrå . Hvis du skal installere en ny peisovn, må du følge reglene. Du kan utføre monteringen selv, men det anbefales å bruke kvalifisert personell som også. På den måten kan du ta i bruk ildstedet med en gang det er montert.

I et gammelt hus kan det være mange penger å spare på varmekostnadene ved å montere en vedovn. Følg med når det bores hull i pipa og Lasse monterer sin.