Monteringsveiledning stillas

Monteringsveiledningen er laget for å gi en enkel beskrivelse på monteringen av Delta RAM fasadestillas. MONTERING AV STILLASER INNTIL M HØYDE. Stillaset skal monteres i henhold til monteringsbeskrivelsen.

Under bruk må det ikke fjernes komponenter fra stillaset da dette. Legg ut rekkverk for å se hvor Sett ut stillbeln og juster dem l stillaset skal stå. Layher AS har i denne monteringsveiledningen ivaretatt disse forskriftene.

Layher stillas må kun monteres, ombygges eller demonteres av faglig kvalifisert . Vi gir faste tilbud på montering og demontering av stillaser over hele landet. Stillaset skal forankres med et festepunkt for hver m2.

Espenes tilbyr produkter som, Rekkverk,Trapper,Stillas,Rullestillas,Foldestillas,Fasadestillas Yrkestrapper,Bryggetrapper,Leidere. Før rullestillaset tas i bruk er det viktig at denne monteringsveiledning leses nøye. JUMBO Stillas kan ikke holdes til ansvar for feil i monteringsveiledningen . Typegodkjenningen gjelder for stillaser med materiell, dimensjoner og. Siste versjoner av HAKI monteringsveiledninger kan lastes ned fra vår hjemmeside,. Stillaset kan kombineres med andre typer stillas, men vær.

Typegodkjenningen gjelder for stillaser med materiell, dimensjoner og utførelse.

Stillaset bygges med en valgfri fakkbredde på 70 77 105 12eller . Vi tilbyr utleie av fasadestillaser i aluminium av merket Layher. Enkel montering og demontering, og lav vekt. Kan leies i ulike høyder og størrelser etter behov. Stillaset er nå klart for montering av neste etasje. Stillaset er nå klar til bruk og i henhold til norske.

MONTERINGSVeiledning HAKI UNIVERSAL HAKI AS 20Viktig. Generelt Stillaset bygges med en valgfri fakkbredde på 70 77 10 1eller mm og . For lett stillas er største tillatte faglengde m med. Monteringsinstruksjonen gjelder bare for stillas bygd opp av NorHak`s . Monteringsveiledningen er laget for å gi en beskrivelse på monteringen av.

MONTERINGSVEILEDNING FASADESTILLAS ______,. Alle Cuplok fasade stillaser skal monteres på følgende måte (prinsipper) på alle størrelser .