Motorvognregisteret

Du kan søke om innsyn i diverse eier- og tekniske opplysninger fra Det sentrale motorvognregisteret. Er du på jakt etter hvem som eier en bil eller en motorsykkel, eller tidspunkt for registrering? I Det sentrale motorvognregisteret finner du det .

Det sentrale motorvognregisteret: Det nasjonale motorvognregister med opplysninger om alle registrerte kjøretøy. Tilgang krever tillatelse fra Statens Vegvesen . Vegvesenet kan slå opp i Motorvognregisteret og fortelle deg hvem som er eier, hvor mange eiere bilen har hatt og flere andre opplysninger om bilen. Motorvognregisteret til Statens vegvesen kan hjelpe deg.

Registeret er offentlig, men kun tilgjengelig via telefon og sms siden det inneholder . Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots. Opplysningene i Motorvognregisteret har alltid vært offentlige, men hittil har du vært nødt til å ringe for å vite hvilken eier som skjuler seg bak .

Online tilgang til Det sentrale motorvognregister – vedtak om tilbaketrekking av tilgang. Statens vegvesen har problemer med sitt motorvognregisteret tirsdag. Spørsmål om utlevering av opplysningar frå Det sentrale motorvognregisteret 1.