Ndopet og pdopet silisium

Disse to silisiumsplatene består av Silisium hvor den øverste platen er n-dopet, mens den nederste er p-dopet. Det at den øverste platen er n-dopet vil si at noen . Doping eller dotering brukes ved produksjon av halvledere i.

Et eksempel på dette er GaAs PN-overganger hvor Si erstatter Ga på N-siden og As på P-siden. Det mest vanlige halvledermaterialet er i dag silisium (Si), som er. Ved å sette P- og N-dopede halvledere inntil hverandre oppstår et område der stoffet på den . N-doping: Hvis silisiumet til halvlederen blir forurenset med . Bor har nemlig bare tre elektroner i ytterste skall, mens silisium som sagt har fire.

Dette kalles for p-doping, positiv doping, fordi det blir ledige . Også n-dopet silisium er elektrisk nøytralt.

Ei solcelle er p-dopet med et tynt n-dopet lag nærmest overflaten som skal belyses. Kun de ytterste elektronskallene er tegnet inn, for enkelhets skyld. Båndgapet i silisium er på eV, og til sammenligning har synlig lys en.

En halvleder som er dopet slik at den har elektroner som kan bevege. Vel, for å lage en pn-overgang trenger man, som navnet antyder, både p og n. Norske bedrifter har spesialisert seg på ekstremt rent silisium til solceller,. Hvis man legger sammen en bit n-dopet og en bit p-dopet silisium, .

Fordi det svever frie negative ladninger (elektroner) rundt i stoffet, kaller vi stoffet n-halvleder. Det skilles mellom doping i form av donorer og akseptorer som gir negative (elektroner) eller positive (hull) ladningsbærere, n- og p-doping. Solceller er bygget opp av silisiumplater. P-dopet: et mindre elektron i en parbinding.

Når platene settes sammen blir gjenværende elektroner fra den n-dopede platen overført til den p-dopede platen og det dannes . Hva kaller vi en silisiumplate dopet med fosfor? Blokker av reint silisium blir saget i tynne skiver (3-5mm tykke) og deretter n-dopet på den ene siden og p-dopet på den andre. Si dopet med P gir elektroner i ledningsbåndet.

Hva skjer når vi fører et n-dopet og et p-dopet materiale sammen? Solceller er bygget opp av to silisiumplater, en n-dopet og en p-dopet. I begge silisiumplatene har atomene i elektroner i ytterste skall. Hvorfor kan ikke elektroner gå fra n-platen til p-platen? De to tynne lagene av silisium i solcella er ”dopet” med andre atomer.

Positive hull som oppstår i p-laget etter at elektroner er ”løftet” opp i n-sjiktet kan . Kald krystall (silisium), isolator (ingen bevegelige elektroner): Romtemperatur. Tilsetting av fremmedatom med elektroner i ytterste skall: p. På Røde Kors leksehjelp får elevene bistand med skolearbeidet etter skoletid. Når du legger en p-dopet silisiumbit (chip) mot en n-dopet får du en diode, som .