Nek 400 2016

NEK 4bolig:20er en avlegger fra NEK 400:20og er en oppfølger av tilsvarende publikasjon fra 2011. Innholdet er oppjustert etter NEK 400:20og . NEK 4er en bearbeidet norsk utgave av IEC 60364-serien, CENELEC HD. NEK 4landbruk:20er en avlegger fra NEK 400:201 men som må brukes sammen med NEK 400. NEK 4bolig:20er en teknisk spesifikasjon for planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger. NEK 7Serien (NEK 70NEK 7og NEK 703) 20.

NEK 400:20stiller skjerpede krav til elektroinstallasjoner. NEK 399-1:20krever at alle nye boliger skal ha tilknytningspunkt for el- og ekomnett. NEK 4Bolig ble første gang utgitt i 20med basis i kravene i NEK. NEK 4landbruk er klar, NEK 4landbruk er klar, NEK TS 4landbruk:20er en . Installasjon, maskin og testing av dette. Standard for bygging av elektriske anlegg.

Forslag til ny Nek 4som omhandler landbruk er nå under høring og blir. NEK 4Landbruk etter planen komme ut i løpet av januar 2016. Sameiet jeg bor i ønsker å heve sikkerheten i forhold . Kursholder er Lars Holter fra El-Consult. NEK 4landbruk er en ny publikasjon som skal bidra til økt el- og brannsikkerhet i veksthus og driftsbygninger i landbruket, samt å øke driftssikkerheten. På kurs i NEK 400:20lærer du blant annet oDokumentasjon i henhold til. Teknologi og industri › Energi › Kraftnett og installasjonBufretLignende25.

NEK 40 norm eller standard for elektriske installasjoner i Norge. Egentlig en samling av både internasjonale (IEC) normer, Europeiske . I elforskriften NEK 400:20er det derfor slått fast at hvor mange stikkontakter du må ha dersom du bygger nytt – eller pusser opp.