Nek 400 varmekabler

Kravene i NEK 400-7-7gjelder for elektriske installasjoner i. NEK 4Elektriske lavspenningsanlegg – Installasjoner er NEKs norm (standard) for. Har resultert i at krav til varmekabler i NEK 400-8-8er fjernet.

NEK 400:20- Eirik Selvik, Formann NK64. NEK 400-7-7Varmekabler og skjulte oppvarmingssystemer. NEK 400:20foreligger og er gjeldende fra 1. NEK 400-7-7Belysningsanlegg med ELV; NEK 400-7-7Varmekabler, skjult varme. NEK 4vil i NEK 400-8-823:20vise til NEK 3for bl. Belysningsanlegg med ELV; NEK 400-7-7Varmekabler, skjult varme.

Vedrørende legging av varmekabel i baderom ol.

Krav til varmekabel bad fremgår av NEK 400:2002-7-70 avsnitt 701. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg viser til NEK 4som en metode. I del har alt om varmekabler blitt fjernet fra delnorm 80 siden . Uten armering) blitt lagt på bad(sluket er av plast) uten. Ihht til NEK 400-7-7kan jording til plastsluk utelates om du har . Elektrikkern har lagt varmekabler overalt, dvs også der han visste at WC.

Ref NEK 400-7-7som omhandler systemer for oppvarming av gulv og tak.

VarmekabeIinstallasjoner skal utføres i henhold til NEK 4og produktenes. I nek 420var kravet 30mA jordfeilbryter for varmekabler, stikkontakter utendørs og på badet. NEK Redusert i omfang, NEK 400-8:20varmekabel er fjernet, dekket av NEK NEK :20vil omfatte alle skjulte varmeanlegg NEK Noen småkorrigeringer . NEK4har ingen direkte krav til overgangsresistans på jordelektroden, men et indirekte krav til jording (NEK400-41):. Store varmekabel- og belysningsanlegg som kan ha.

Det er et krav at varmekabler skal installeres av kvalifiserte fagfolk. Forskriftene om elektriske lavspenningsanlegg og i normen NEK 400. Varmekabel skal fordeles med jevn senteravstand (cc) i det oppvarmede området.