Norge befolkning

Høy befolkningsvekst … Norges befolkning passerte millioner i 201 en økning på over millioner siden 1950. Svaret på desse og ei rekke andre spørsmål om Noregs befolkning får . Norges demografi er den statistiske beskrivelsen og analysen av befolkningen bosatt i landet Norge, og dens aldersmessige, kulturelle og sosiale utvikling som . Norge er en enhetsstat, med to administrative nivå under staten: fylker og kommuner. Den samiske delen av befolkningen har, gjennom Sametinget og . Dette er en liste over de største tettstedene i Norge, slik SSB definerer dem. Den vanligste boligtypen i Norge er den frittliggende eneboligen. Andelen av befolkningen i ulike aldersgrupper.

SSBs prognoser tar for seg innvandring og utvandring til Norge, fruktbarhet, aldring, regionale framskrivinger, og hvordan de tidligere . Befolkning Kvinner og menn Din Region Modulen viser befolkningen fordelt på kvinner og menn – og utviklingen siden 2000.