Norge innbyggertall

Norge er en enhetsstat, med to administrative nivå under staten: fylker og kommuner. Norges_demografiBufretLignendeI 16hadde Norge 40innbyggere, i 18passerte folketallet én million. De neste millionene ble passert i 189 194 19og fem millioner i 2012.

Norges befolkning passerte millioner i 201 en økning på over millioner. Geografi › Norges geografi › Norges geografi genereltBufretLignende4. Offisielt navn: Kongeriket Norge, Kongeriket Noreg; StatsforKonstitusjonelt monarki i Europa; Hovedstad: Oslo; Innbyggertall: 2434 . SSBs prognoser tar for seg innvandring og utvandring til Norge, fruktbarhet, aldring, regionale framskrivinger, og hvordan de tidligere . Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) bor den nesten millioner mennesker i Norge. I 20kom nyheten om at innbyggertallet i Norge passerte fem millioner.

Ifølge Statistisk sentralbyrå bor det nå 03personer i landet.

Disse er de ti største (etter folketall i 2014): Oslo (ca. 60innbyggere). Mens Finnland og Danmark ga asyl til rundt 3flyktninger per million egne innbyggere, var tallet i Norge 1. Norske kommuner har dobbelt så stort innbyggertall som. Norge er et rikt land med høy levestandard. Landet har et solid velferdssystem, og nyter godt av store inntekter fra oljeindustrien.

I 19nådde Norge fire millioner innbyggere og 70-tallet viser seg å være tiåret som har vært med og formet grunnlaget for befolkningsveksten . Norge har i en europeisk målestokk ikke spesielt små kommuner, verken i forhold til areal eller innbyggere.

Norge – økonomisk, politisk og kulturelt. For første gang fikk landet et organisert statsapparat og en sterk kongemakt, . Tabell og figur viser antall innbyggere i de samme aldersgruppene. Likeledes har det blitt færre innbyggere i alderen 25-år – og denne aldersgruppen . Jeg diskuterte med en eldre historielærer som mente Norges befolkning på 1800-tallet sank fra millioner til millioner. Det tallet kan jeg ikke fatte og begripe.

Landeskunde: Kenntnisse über fylker und Einwohnerzahlen.