Norges høyeste konstruksjon

Samfunn › VitenskapBufretLignendeTrodde verdens høyeste byggning idag var i hovedstaden i Malaysia-Kula Lumpur,med sine sylindriske tårn,som er over 8meter høye med mast. Norges fem høyeste bygg illustrert i faktiske størrelsesforhold. Bygninger er konstruksjoner med vegger og tak, i motsetning til byggverk som .

Du har helt sikkert hørt om deskyskrapere. Bygningen som i dag holder rekorden som verdens høyeste bygning, er arabiske Burj Khalifa. Byggverk, ulike typer konstruksjoner skapt av mennesker, både. Høyeste byggverk i fastlands-Norge er Grenland bru (1m), mens den . Nord-Norges høyeste menneskeskapte konstruksjon, Scandic Havet, strekker seg 5meter til værs og har kostet rundt 3millioner kroner å . I dag holder Tapei 1(5meter) rekorden som verdens høyeste.

De er konstruert av relativt lette materialer med et skjelett av stål som gir litt etter.

I verdens høyeste skyskraper, Taipei 1i Taiwan, finner man for eksempel en 1. Norges største populærvitenskapelige arkiv, et stort videonettsted og et . Dermed har skyskraperen forbigått Taipei 1i Taiwan som høyeste bygg, KVYL-TV-masten i Nord-Dakota som høyeste konstruksjon og .