Norsk grammatikk oppgaver for fremmedspråklige

Dette nettstedet er et supplement til læreverket Norsk grammatikk. Her finner du en del oppgaver som du kan øve deg på. BufretLignendeGrammatikk – nivå Litt vanskeligere grammatikkoppgaver.

Oppgaver i substantiv, pronomen, verb, adjektiv, tall og mengder, prepropisjoner og adverb, . Nettstedet er utviklet i 20av Kirsti Mac Donald (Norsk for internasjonale studenter) og Rolf Guescini (programmering). BufretLignendeEt gratisk norskkurs på nett der du navigerer deg gjennom ulike kapitler og løser oppgaver. Oppgaver og øvinger til boken Håndbok i grammatikk. Universitetet i Oslo – Norsk grammatikk for fremmedspråklige studenter. Intro – oppgaver til samfunnsfag (også med en rekke morsmål) Hurra for 17.

Konsept er interaktiv norskopplæring, med bl.

Vi har laget en oversikt over en rekke ressurser for norskopplæring på nett. Det inneholder vokabular, grammatikkøvelser, en grammatikksjekker og interaktive øvelser.