Norskopplæring for innvandrere oppgaver

Oppgaver og øvinger til boken Håndbok i grammatikk. Temaer er blant annet norskopplæring, skolesystemet, helsevesenet og . Oppgaver til læreverket Her bor vi, norsk og samfunnskunnskap for voksne.

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. De blir stadig gjentatt i ulike typer oppgaver. Oppgavene her på nettstedet er ment som et tillegg til boka.

Vi har laget en oversikt over en rekke ressurser for norskopplæring på nett. Velg blant over 2læremidler i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Norsktrening er organiserte samtalegrupper hvor innvandrere kan øve seg på å snakke norsk. For å lære norsk, er det viktig å bruke språket så .

Ressurser for lærere i norskopplæringen som gir opplæring til voksne innvandrere etter læreplanen i norsk og samfunnskunnskap. Stein på stein, Oppgaver til læreverket Stein på stein. Praktisk norsk, Oppgaver til læreverket Praktisk norsk. Det vil derfor være enkelt for deltakerne å samarbeide om oppgavene.

Innvandrere som ønsker norskopplæring må ta kontakt med kommunen der de bor og. Her kan man også gjøre oppgaver for å spesifikt trene på å lytte etter . En undersøkelse om norskopplæringen til voksne innvandrere.

Blant annet en Nettgrammatikk med oppgaver. Her finner du reglene for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, hvilket ansvar kommunen . Noen av innvandrerne har rett og plikt til å få gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Det er også mulig å få innvilget flere timer med gratis norskopplæring. Ferdighetsbasert norskopplæring for voksne; De fem språkferdighetene kan øves. Du får tilgang til en interaktiv nettressurs som omfatter tekster og oppgaver . Norskopplæring og introduksjonsprogram for Ski, Vestby og Frogn.

Velkommen til Mer norsk gratis nettressurs! I menyen til venstre finner du oppgaver til alle kapitlene i boka. Du finner mer informasjon om læreverket Mer norsk . Eksempeloppgaver lytteforståelse – nivå A1-A2; Eksempeloppgaver. B1-B2; Eksempeloppgaver i norsk tegnspråk for voksne innvandrere – nivå A1-A2 . Alle med rett eller rett og plikt som ønsker varig oppholdstillatelse i Norge, må gjennomføre 6timers opplæring i norsk og samfunnskunnskap .