Norskprøve muntlig

Informasjon til voksne innvandrere om norskprøve: Her får du vite alt du trenger for å melde deg opp. Vurderingsskjema for muntlig norskprøve, nivå A2-B(sett kryss i skjemaet). Samtaleoppgaver til muntlig eksempeltest, norskprøve 3.

Snakk sammen om hvem som bør ta seg av eldre mennesker som ikke klarer seg selv. Slik var de oppgavene: Kandidatene ble bedt om å . Kurs i vurdering av ny muntlig prøve, i regi av Vox. Nivå B skriftlig og muntlig, gir grunnlag for opptak til høyere utdanning.

Hvis du har en venn på besøk deg, hvor vil du ta han i byen? Nå er det like før neste runde med norskprøver begynner. Dersom du har meldt deg opp bør du ha fått et brev i posten med kandidatnummer og .

For å kunne dokumentere på hvilket nivå man behersker norsk muntlig, foreslo departementet. I 20bestod hele prosent norskprøve muntlig (Anivå). Fra nå av må ta Norskprøve A1–Aeller Norskprøve A2–B1. Det som tidligere het Norskprøve heter nå Norskprøve A1–A. Akkurat som skattenivået er integrering noe hele det norske folk er opptatt av. For dager siden – Det er fire prøver som måler ferdigheter i norsk: Norskprøve og samt.

Norskprøve er avsluttende skriftlig og muntlig prøve på nivå A2.

Her har dere noen oppgaver til norskprøvene. I april er det tid for forberedelser til Norskprøven for elevene i norsk som. Hver delprøve (skriftlig, lytte og lese) koster 20- . Kun overskrifter), Vis svar nøstet (Overskrift og innhold).

Norskprøven – eksempeloppgaver muntlig prøve.