Ntnu studieplan

De fleste studiehåndbøker og studieplaner finnes både i papirutgave og på Internett. Planene for kommende studieår blir normalt lagt ut i mai (-juni). Du må velge riktig studiekull for å få fram riktig studieplan. Normalt er studiekull lik år for studiestart.

For mer informasjon om dette studieprogrammet, se studieplan for fysikk og matematikk, eller studiehåndbok for teknologistudiene (sivilingeniør) ved NTNU. Studiehåndboka inneholder studieplaner for alle NTNUs studier, og hjelper deg å planlegge og gjennomføre studiet ditt. For mer informasjon om dette studieprogrammet, se studieplan for nanoteknologi, eller studiehåndbok for teknologistudiene (sivilingeniør) ved NTNU. Studieplanoversikt 2016-20For deg som går og 5. Her finner du foreløpig studieplan for hele studieløpet.

Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår. For mer informasjon om emnene det undervises i, se studieplan for Kommunikasjonsteknologi, .