Nve ansatte

I tillegg har vi fjellskredovervåkingen i Stranda og Kåfjord. Tilsammen er vi 6ansatte med tverrfaglig kompetanse. BufretLignendeAnsatte ved seksjon for energikonsesjon.

Nyheter, flomvarsel, publikasjoner og pressemeldinger. Rapp- Jeg representerer en omsetningskonsesjonær uten revisjonsplikt. Innrapporteringen utføres av ansatte i mitt selskap. NVEs Museumsordning arbeider med å bevare, belyse og formidle historien. Glimt fra NVEs fotoarkiv: Stein mot steinskred.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet. Antall ansatte og årsverk (alle lønnskategorier) i (26:2) NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) i 2015 .

I 20omtalte vi en epost fra en ansatt i konsulentselskapet Sweco hvor NVE ble anklaget for å utkonkurrere private hydrologi-konsulenter ved .