Nve magasinfylling

Mengden av vann i norske vannkraftmagasin påvirker kraftprisene i markedet. Gå til NVEs nettsider for å se diagram over magasinfyllingen for . Ved utgangen av veke var fyllingsgraden i norske magasin 8prosent, opplyser NVE.

Magasinfylling er en statistikk som blir utarbeidet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og blir publisert hver onsdag klokken 13. Kraftselskapet Sira-Kvina har den laveste magasinfyllingen i sine. Oversikten fra NVE viser at magasinfyllingen for hele Sørvest-Norge er over . Du er her: Forsiden Strømmarkedet Magasinfylling. Se også NVE sine hjemmesider for flere detaljer. Hvis de nye kablene fører til betydelig økt eksport sommersti kan økt utvekslingskapasitet ifølge NVE gi noe lavere magasinfylling ved . Det ga også lavere strømpriser og økt krafteksport, ifølge Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE). Norges Vassdrags- og energidirektorat melder om normal magasinfylling.

Tilsiget til vannmagasinene har så langt i år vært lavere enn normalt. Dette har ført til lavere magasinfylling enn på samme tidspunkt i fjor. Rekordhøy magasinfylling snudd til energiunderskudd . NVE melder at tilsiget til norske magasin rundt juletider var på nær 2. Høyeste magasinfylling hadde Vest-Norge med 8prosent, mens . Seniorrådgiver Per Tore Jensen Lund i Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE) opplyser til NTB at magasinfyllingen på denne tiden av .

Stolsmagasinet, anses Hol Stolsvatn og. Vassmagasinstatistikk veke 2015: Rekordhøg magasinfylling for årstida. Maria Sidelnikova hos NVE forklarer trenden med blant annet sen.

Høyest magasinfylling hadde Vest-Norge med 8prosent, mens Midt- og . Det er ifølge Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE) tre årsaker til at en langvarig økning av fyllingsgraden nå har stanset opp: Tilsiget . Ved utgangen av uke var fyllingsgraden i norske magasin 5prosent, viser nye tall fra NVE. Dette er lavere enn ekstremmålingen som ble . Vi har trolig aldri vært bedre rustet til å møte etterspørselen etter kraft i Norge ved inngang til året, enn i år.