Obligatorisk hms kurs for ledere

Hva passer best – tidsrommet 09- 11eller 13-– 1500? Fra fagbladet Arbeidervern, av Anne Guri Rodvang. Hos oss kan du ta HMS kurset på nett og få godkjent kursbevis og internkontrollsystem.

Skal virksomheten først sende sine ledere på lovpålagt opplæring. Det beste ledere kan gjøre er å skaffe seg samme kunnskap som verneombudene får i sin obligatoriske opplæring. Blant dem som arrangerer HMS-kurs for ledere er NHO og Infotjenester.

Ved å ta det obligatoriske HMS-kurset får du også tips til hvordan du . Her finner du oversikt over alle typer HMS kurs over hele landet som obligatorisk HMS kurs for ledere og nettbaserte HMS kurs. Ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg skal sammen sikre at virksomheten jobber systematisk med HMS.

UiB har besluttet at alle ledere ved UiB skal gjennomføre obligatorisk internt HMS-kurs for ledere. Kursene gir oversikt over lovgivning, ansvar . Fra 20har det vært lovpålagt med HMS Kurs for ledere, på denne siden kan du ta nettbasert HMS Kurs raskt, enkelt og rimelig.