Økosystem i norge

Noen Økosystemer i Norge er: hav, stran skog, myr, rennende vann, innsjøer , fjell og Blåbærskog. Et økosystem er et samfunn (biologi) av organismer (økosamfunn) sammen med de abiotiske (livløse) faktorene i miljøet som omgir dem.

Myr er et økosystem og blir dannet der vann blir stående stille sånn at vannet og jorda blir oksygenfattige på stedet. NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Naturtyper i Norge (NiN) er Artsdatabankens nye, kunnskapsbaserte og helhetlige redskap for å typeinndele og beskrive variasjonen i norsk natur.

Fagstoff: Økologi er læren om samspillet mellom de levende organismene og det miljøet de lever i. Alle planter og dyr i et økosystem kalles den biotiske delen av.

Det finnes mange økosystemer i Norge, de mest utbredte er innsjø, skog, hav . Naturtyper i Norge Bakgrunnsdokument versjon 0. B Inndeling i fem grupper av økosystem-hovedtyper og forklaring av begreper .