Økosystem snl

I økologien forsøker man altså å forstå hvorledes populasjoner, arter og økosystemer påvirkes av miljøfaktorer, og å utlede naturlover som . Regnskogene er blant Jordens eldste økosystemer.

De har utviklet seg ubrutt gjennom millioner av år og er med på å styre klimautviklingen, . De biotiske faktorene i et økosystem utgjøres av produsenter, konsumenter og nedbrytere. Abiotisk faktor er en ikke-levende del av et økosystem. Abiotiske faktorer er kjemiske og fysiske forhold som temperatur, vin nedbør, . Nøkkelart, art som har stor betydning for andre arter i et økosystem.

Dens aktivitet og forekomst bidrar vesentlig til opprettholdelsen av et . Fagstoff: Økologi er læren om samspillet mellom de levende organismene og det miljøet de lever i. Suksesjon vil si at et økosystem endres over ti gjennom inntog av nye arter som utkonkurrerer. Bløtbunn Sjømus Mangebørstemark Systematikk Kjennetegn Kamskjell i Drøbak. Miljøet, økosystemene og de økologiske prosessene som disse. Består av individer av samme art på et avgrenset geografisk område.

Det ikke-levende i et økosystem består av de abiotiske faktorene. Nisje innen økologi er et uttrykk for hvilken rolle en art spiller i et økosystem, det vil si hvordan. Fjellet er et økosystem fordi det består av både biotiske (levende) og.

Det er sant at SNL, som svært lenge slet med å omforme et.