Oppmerksomhetsfelt

Det skal være et farefelt foran øverste trappetrinn og et oppmerksomhetsfelt foran og inntil nederste trinn i hele trappens bredde. Adkomst; Belysning; Ledefelt og ledelinjer; Oppmerksomhetsfelt; Trapp, rulletrapp og trinn; Hindringer; Heis; Toalett og bad; Informasjonsskilt og digitale . For å skille mellom oppmerksomhetsfelt og forvarsel for fare har det vært diskutert at fare kan synliggjøres med rundt knaster i motsetning til riller.

Oppmerksomhetsfelt markerer forgreninger eller retningsendringer eller informerer om viktige funksjoner som informasjonspunkt, inngangsparti, billettluke, . Oppmerksomhetsfelt er mangelvare mange plasser i landet. Gi de blinde og svaksynte bedre navigering i hverdagen! Elementene settes sammen til varselfelt, oppmerksomhetsfelt, trappenesemarkører,.

Oppmerksomhetsfelt legges inntil og i bunn av trapp, foran heisdører og . Når gangfeltet går i vinkel ut fra gangretningen, angis gangfeltet med oppmerksomhetsfelt tvers over hele fortauets bredde.

Oppmerksomhetsfelt i bunnen av trappen, i hele trappens bredde og i 600mm. Oppmerksomhetsfeltet skal gå helt inn til opptrinnet på nederste trappetrinn. Kryss varsles med oppmerksomhetsfelt (ledelinjer på tvers) og i krysningspunkt for ledelinjer skal det være et ”åpent” felt i midten.

Indikatorer eller ledelinjer kan være varselsfelt (knotter) eller oppmerksomhetsfelt (riller på tvers av gang- retningen) eller retningsindikatorer . Oppmerksomhetsfelt kan bestå av ledelinjer på tvers eller med annen variasjon i materialoverflaten. Oppmerksomhetsfelt skal brukes i bunn av trapper, foran . Oppmerksomhetsfelt er en indikasjon på døråpning, informasjonstavle, foran heis eller i bunnen av trapp.

Retningsskiftefelt er en del av ledelinjesystemet. Taktile og visuelle ledelinjer, oppmerksomhetsfelt og varselfelt i offentlige miljøer. Gulv skal ikke bare være fine å se på og gode og gå på. Hvor: Som farefelt, oppmerksomhetsfelt og sklisikker markering av trappetrinn. Spesifikasjoner: Kan formes og legges i selv valgte former og fasonger. UNIVERSELL UTFORMING – MONTERINGSANVISNING.

Unitak ledelinjer, veikryss og oppmerksomhetsfelt i sink. Støvsug hullene, og fest linjen med kragefri plugg og skruer. Rengjør feltet grundig for støv, og sett deretter på valgte ilegg.