Opptakskrav 2016

I denne rapporten vises poenggrenser ved hovedopptaket 20. Samordna opptak sendte i suppleringsopptaket ut 6tilbud til 2ulike søkere. Viser poenggrenser ved suppleringsopptaket 29.

Vi har ikke oversikt over poenggrensene etter eventuelle etterfyllingsopptak. Studiekode, Lærestedsnavn, Studiumhandboknavn, Søknader førstevalg. FAKTAFLAK – Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2016.

Søkerne fikk beskjed om at resultatet av opptaket var klart. Du kan søke opptak til høgskoler og universiteter i Norge, med én søknad. Flere studier har spesielle opptakskrav i tillegg.

Fristen for å søke opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 20gikk ut.

Dette faktaflaket gir en oppsummering av søkertallene gjennom . Søk opp opptakskrav og ventelister for studieopptaket 2016. Samordna opptak har nå sendt ut tilbud om studieplass til 89. Har du allerede begynt å planlegge søknaden for 20og lurer på . Søketjeneste: Sjekk opptakskravene til alle landets studier i 20. Opptaksgrenser for siviløkonomstudiet 20– 2016.

Det er opptak til bachelorstudiet i økonomi og administrasjon kvar haust.

Samordna opptak har informasjon om hvordan du regner ut poengsummen fra . Poenggrenser for årsstudier og bachelorstudier ved HiOA i Samordna opptak 2016. Søkning om opptak til høyere utdanning – 20- Tall fra tjenesten. Som en overgangsordning vil de lokale opptaksforskrifter bli videreført i 2016.

Du kan søke lokalt opptak til Y-veien, TRES og forkurs via NTNUs Søknadsweb. Opptakskravene er blitt skjerpet for de aller fleste studiene. Publisert: juli 2016:Sist oppdatert: juli 2016:52.

Nivåkoder: L=langvarig studium(5-år) M=master(1-år) B=bachelor X=annet Kval.