Orienteringskart tegn

Orienteringskart fremstilles ved hjelp av spesielle tegn og symboler som gir. De fleste tegn brukes og er like på begge typer kart, bortsett fra noen avvik. Mål med opplæring : Gi grunnleggende innføring i kart og kompass.

Tegn kartet på et papir – eller velg ditt. Lær deg noen vanlige karttegn utenat: sti, bekk, stein, kolle, skrent, myr, hus. I orientering tegner vi poster på kartet: På hver post henger . For å forstå et kart må du kunne en del karttegn.

Dekk over navnene og øv deg på å huske hva . Forsøk å lære deg utenat hva fargene betyr. Under ser du et flyfoto og et orienteringskart .

Kartutsnittet er fra Røyken O-lags kart Stordammen. Tegn ”kartet” under på et papir – eller velg ditt . Når vi skal lese kart må man kjenne disse tegnene, slik man må kunne . Vis speiderne et kart og pek på ulike tegn. Be speiderne svare på: Hva betyr oransje felt, grønne felt, blå felt?

Sirklene er tegnet omkring detaljen som skal bli funnet, denne detalj er også definert. Etymologisk er ordet orientering avledet av verbet orientere, som henger .

An interactive site for learning orienteering International control descriptions (symbols). Da behøver en å forklare hvilke ulike ting som er tegnet. Eleven klarer seg med å kunne de vanligste karttegnene for å kunne prøve seg på orientering. Forklaring på hva et kart er og hvilke typer kart som finnes. Terrengets form og detaljer gjengis med tegn og symboler – karttegn. Tegn punkt; Tegn linje; Tegn areal; Legg tekst til elementer i tegningen; Angre; Lagre . Tegn gjerne postene inn på kart fra Tur-O-konvolutten (fargeutskrifter kan ha varierende kvalitet i forhold til å lese kartet).

Bruk kartet til å lokalisere flest mulig karttegn, enten ved å gå fra tegn til tegn (kirke, hus, vei, sti, stor stein, bekk, sjø) eller . Karttegn er symboler som brukes for å gjengi terrengdetaljer. En oversikt over de vanligste kart-tegnene for orienteringskart finner du her.