Parameter definisjon

Her finner du betydninger av ordet parameter. Du kan også legge til en definisjon av parameter selv.

Parameter (gresk: para ved siden av og metron mål) angir en i matematisk funksjon inngående konstant størrelse. Det kan også angi en målestørrelse hvis . I et matematisk uttrykk er en parameter et symbol (en bokstavstørrelse) som kan gis flere verdier, men som hver gang en slik verdi er valgt, . Definisjon av parameter i Online Dictionary. A constant in an equation that varies in other equations of the same general form, especially such a constant in the equation of a curve or surface that can be .

Definition of parameter: Definable, measurable, and constant or variable characteristic, dimension, property, or value, selected from a set of data (or population) . Betydningen av Selve parameter: argument Selve parameter (flertall aktuelle parametere) (programmering) En verdi tilført en metode eller funksjon, i motsetn. Mathematics) Et uttrykk som anvendes på en karakteristisk størrelse, hvis verdi, uforanderlig så lenge som ett og samme f.