Poenggrenser 2015 ntnu

Studieplasser angir antall planlagte studieplasser i 2015. Innhold og merknader angir fordypninger. Poenggrenser viser poenggrensene i ordinær kvote og kvote for.

Poenggrensene angir den med lavest poengsum som kom inn i opptaket. OVERSIKTSTALL FRA MASTEROPPTAKET HØSTEN 2015. I oversikten finner du antall studieplasser, antall søkere og poenggrenser fra hovedopptaket til . Rekordstor søkning bidrar til at det blir enda vanskeligere å komme inn på flere av de mest populære studieprogrammene ved Norges . NTNUs internasjonale masterprogram kan du velge under 2-årige internasjonale.

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb. Tallene viser poenggrenser for ordinær kvote og (førstegangsvitnemål).

Industriell økonomi ved NTNU med en poenggrense på 6 . Søk opp studienes poenggrenser og ventelister for høsten 20her:. UIO HIOA NTNU UIB UIA HIB HIST UIS UIT NMBU Personer i venteliste . Poenggrensene har økt med poeng til skyhøye 6poeng som minstekrav for å komme inn nåløyet. Her er de studiene med høyest opptakskrav i 2015.

Poenggrenser, snittkarakterer, kjønnspoeng, det er et hav av fakta du må. NTNU (6 poeng); Økonomi og administrasjon – Høgskolen i Oslo og .

I fjor lå petroleumsfag ved NTNU på plass rangert etter førstegangskvote. I år faller studiet plasser og poenggrensen går ned med over poeng fra. Dette innlegget har blitt redigert av DoitNow: 18. Hei, er det noen som har en god prognose for hvordan poenggrensene kommer til . NTNU tar opp studenter basert på deres resultater fra videregående. Der var poenggrensene 4for landsskapsarkitektur og 4for byggeteknikk og . NTNU Gjøvik har gode avtaler med praksissteder så vel i. NTNU Gjøvik tilbyr høsten 20også sykepleierutdanning på delti.

Medisin er stadig det mest populære ved NTNU. Poenggrensen for å komme inn er høyere i år enn i fjor, sier studiedirektør Gunnar . Studium – poenggrense 20(antall søkere førstevalg) – venteliste 20. Petroleumsfag (NTNU) plasser i 201 i 20- 5(68) – 74 . Tabellene under viser poenggrenser og venteliste for de sju.

Rekordår for bioingeniørutdanningene (2015) . Konkrete poenggrenser for å komme inn på ulike utdanninger og læresteder vil.