Polyklorerte bifenyler

Polyklorerte bifenyler eller PCB er en gruppe industrikjemikalier som ble utviklet på 1920-tallet. På grunn av sine enestående egenskaper ble det brukt i en . PCB har mange alvorlige effekter på helse- og miljø.

Polyklorerte bifenyler, en gruppe syntetisk fremstilte organiske forbindelser som består av to sammenkoblede benzenringer der mange av . PCB, gruppe kjemiske forbindelser avledet av bifenyl, der to eller flere hydrogenatomer er erstattet med kloratomer. PCB (Polyklorerte bifenyler) består av en gruppe komponenter på 2ulike kongenere. PCB kan ha mange alvorlige effekter for helse- og miljø.

PCB er en forkortelse av betegnelsen polyklorerte bifenyler (Polychlorinated. Biphenyls). Den kjemiske oppbyggingen av PCB er som vist i figuren under.

PCB, polyklorerte bifenyler, består av en gruppe syntetiske forbindelser med varierende klorinnhold.

PCB er en alvorlig miljøgift som lagres i fettvev og . Polyklorerte bifenyler eksisterer ikke i naturen, de må fremstilles kunstig. Man begynte å produsere ulike blandinger tidlig på 19tallet. Undersøkelse av polyklorerte bifenyler (PCB) i malingavfall.

Dokumentet Forskrift om endring i forskrift om polyklorerte bifenyler (PCB). Polyklorerte bifenyler (PCB) er en gruppe klorerte aromatiske hydrokarboner. Tidligere studier har vist at PCB-eksponering kan gi hyperaktivitet, og .

Med PCB forstås alle typer polyklorerte bifenyler. Med PCB-holdig produkt forstås ethvert produkt eller materiale som inneholder PCB. Rettsakten omhandler grenseverdier for innhold av dioksiner og polyklorerte bifenyler (både dioksinlignende og ikke-dioksinlignende PCB) i fôrvarer.

Her finner du betydninger av ordet Polyklorerte bifenyler. Du kan også legge til en definisjon av Polyklorerte bifenyler selv. De polyklorerte bifenyler eller PCB, feilaktig kalt pirålenes, er en klasse av 2organiske stoffer som brukes i industrien for sine dielektriske egenskaper. Undersøkelse av polyklorerte bifenyler (PCB) i jorden i skolegården ved Hellen skole.

Forfatter: Oppdragsgiver: Rolf Tore Ottesen, Tore Volden, Tor Erik Finne . Dioksiner og polyklorerte bifenyler regnes som organiske stoffer fordi de i hovedsak er bygget opp av karbon og hydrogen. Posts about polyklorerte bifenyler written by miljofokus. Polyklorerte bifenyler (PCB) er en klasse av organiske forbindelser som er ofte svært giftige og persistente i miljøet, selv om deres produksjon .