Proteiner ndla

Fagstoff: Proteiner finnes i alle organismer og har mange livsviktige oppgaver. Om lag en seksdel av kroppsvekten er proteiner. Fagstoff: Et gen er en bit av et DNA-molekyl som inneholder en instruks som cellene bruker for å kunne produsere et bestemt protein.

Fiberproteiner og runde proteiner (Fagstoff). Fagstoff: Protein er kroppens byggemateriale. Et variert kosthold som er sammensatt av mat fra de ulike matvaregruppene gir kosten høy . Fagstoff: Dette er en oppsummering av noen hovedpunkt om proteiner, DNA, RNA, genetisk kode og produksjon av proteiner. Oppgave: Disse oppgavene er tenkt til muntlig trening eller repetisjon.

Oppgavene krever ikke mye arbei da svarene lett finnes på fagsidene. Fagstoff: Alle proteiner består av lange kjeder med aminosyrer.

Utvalget og mengden av de ulike aminosyrene er bestemt av den genetiske . Fagstoff: Ribosomene er de organellene som kan lage protein av oppskriften på mRNA. Ribosomet leser tre og tre nitrogenbaser om gangen . Oppgave: Dette er løsningsforslag til Hør deg selv-oppgavene om Gener og proteiner. Et gen er en bit av et DNA-molekyl som inneholder en . Energigivende næringsstoffer – fett, karbohydrater og proteiner. Proteiner er byggematerialer for celler og vev og deltar også som hjelpere i .

Fagstoff: Det finnes tre ulike typer energigivende næringsstoffer i maten vi spiser: fett, karbohydrater og proteiner. Til næringsstoffer regner vi karbohydrater, fett, protein, vitaminer, antioksidanter og mineraler. Fett, karbohydrater og proteiner er energigivende . Cellemembranen består i hovedsak av et dobbelt fosfolipidlag med proteiner. Fosfolipidene har et hode som er vanntiltrekkende (hydrofilt), . Fagstoff: Melk er en god kilde til en rekke næringsstoffer.

Kvaliteten på proteinene i melk er veldig god. Bilde: Med CuSOi basisk miljø gir proteiner og peptider et rødt til blåfiolett kompleks med Cu2+ – ioner. Interaktivt oppgavesett, Oppgave: Finn ut hvilken rolle hydrofobi og hydrofili har ved proteinfolding. Generer et tilfeldig protein og se hvordan . Alle celler produserer proteiner som brukes inni cellen eller som skilles ut til omgivelsene. Produksjonen av proteiner skjer i ribosomene. For eksemplel er det proteiner i hu hår, negler og muskler. -artikkel 1b: Gjør rede fett, proteiner og vitaminer.

Proteiner: Proteiner er egentlig molekyler laget at aminosyrer.