Quest 6 elev

Quest elevnettsted er fargerik, morsom og motiverende. Her møter elevene interaktive øvingsoppgaver, gode lydressurser og ulike aktiviteter til selvstendig . Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt undervisningsopplegg og tips for lærere.

Quest 5-viderefører de gode grepene fra Quest 1-4. Humor, språkglede og varierte oppgaver gjør Quest motiverende og inspirerende for elevene. La elevene jobbe med Diary på Quest digital elevressurs her. Anne Helene Røise Bade, Maria Dreyer Pettersen, Hilde Øen.

Quest tavle inneholder elevboka og et rikt utvalg av interaktive oppgaver, tekster, lytteoppgaver, . Quest tavle inneholder elevboka og et rikt utvalg av interaktive oppgaver, . Quest Textbook inneholder fokussider med læringsmål og samtalebilde og tekster i ulike sjangre.

Elevene får gode modeller og oppskrifter på skriftlige og . Elevnettstedet er knyttet til læreverket skolen bruker i engelsk. Elevnettsted tilknyttet læreverket skolen har på . Textbook inneholder fokussider med læringsmål og samtalebilde og tekster i ulike sjangre. Elevene får gode modeller og oppskrifter på skriftlige og muntlige . Forlagets omtale: Workbook er en flergangsbok som inneholder varierte oppgaver til sidene i tekstboka. Oppgavene gir elevene mulighet til å lese, lytte, skrive .

While playing the Goody Goody Gumdrops game in Quest, we landed on Grandma Ginger’s spot on the board to visit her ginger bread house . Bussturen gikk veldig bra og vi ankom Solhøgda Leirskole i strålende sol. Be a Pop Star Her skal elevene kaste terningen og finne ut . WRITE-funksjonen på Quest og elevnettsted er på plass. Vi har laga idéhefte for elevrådet til bruk for elevrådet på skolane.

De kan også lage ein eigen perm –elevperm mot mobbing.