Radius regnestrategier

Radius Regnemester er et eget nettsted hvor man øver på hoderegning. Hovedfokus er på regnestrategier innenfor de fire regneartene. Regnestrategier Radius fokuserer på at elevene skal utvikle hensiktsmessige og fleksible regnestrategier i de fire regneartene.

RADIUS HAR DERFOR FOKUS PÅ AT ELEVENE: OK. Regnestrategier Radius fokuserer på at elevene skal utvikle hensiktsmessige og fleksible regnestrategier i de fire regneartene. Regnestrategier I Radius legger vi vekt på at elevene skal utvikle hensiktsmessige og fleksible regnestrategier i de fire regneartene. Her finner dere Radius Regnemester, det er et eget nettsted hvor man øver på hoderegning. Velg ligninger når du kommer inn på regnestrategier og jobb minutter på dette. Spill fra læreverket vi bruker nå; Radius.

Disse oppgavene har hensiktsmessige regnestrategier i fokus. Subtraksjon: Telle nedover (eks – er mindre enn 8: 5); Å ta bort nesten alt (eks: – = 1) Oppgaver på internett: Radius . Radius regnemester er et eget nettsted hvor man øver på hoderegning. Nettstedet er tilknyttet læreverket Radius. Hovedfokus er på regnestrategier innenfor de . Har skrevet masteroppgave om barns tallforståelse og regnestrategier. Er forfatter av lærerverket Radius – CappelenDamm (utgis 2013). Haukedal Læreverk: Multi 2A, Matematikk overalt, Radius SYNLIG LÆRING.

TALL OG ALGEBRA Utvikle og bruke varierte regnestrategier for addisjon og . Både grunnbøkene og Radius digital har spesielt fokus på at elevene utvikler hensiktsmessige og fleksible regnestrategier i de fire regneartene. En sylinder har radius r = cm og høyde h = cm.