Ren blad 9000

Hva skal utføres: Kabel skal håndteres på en riktig måte ved oppbevaring, transport, . Spør din lokale administrator eller ta kontakt. Distribusjonsnett – Kabel – Kabelpløying i tettbygd strøk og i veiområde. Distribusjonsnett – Kabel – Kabelnedføring i sjø. Veiomràde gjelder veibane, gang og sykkelveger og eventuelle fotgjengerfelt. Tettbygd strøk er definert i REN blad 9000. NS 29Kabelrør av plast med glatt rørvegg.

NS 29Kabelrør av plast med konstruert rørvegg. Ren blad 9010- Kabelnett- Kabelrør utførelse. Den norske plastrørgruppen (DNP): Leggeanvisning for kabelrør i grøft.

REN- blad 90Distribusjonsnett- kabelmontasje. Dette bladet tar for seg generelle retningslinjer for hvordan kabel skal . LS distribusjonsnett luft – Fellesføring; REN blad 20– VER 3. HS luft, LS luft og Teleledninger; REN blad 90– VER 2. Eksempler på aktuelle REN-blader (herunder, men ikke begrenset til): 90Distribusjonsnett – kabel – montasje. I REN-blad 90anbefales overdekning m for det vanlige.

REN blad 90Distribusjonsnett – Kabel – Montasje.

REN blad 90Distribusjonsnett kabel – Retningslinjer for kabelhåndtering og forlegging. NS 34Beskrivelsesstandarden for bygg, anlegg og installasjoner. Stikkledning av type luftledning skal normalt ikke benyttes, REN blad 410 se pkt.

For lavspenningskabler følges REN – anbefalingene, REN blad 9000. RENbladet er et hovedblad for all montasje i grensesnitt mellom netteier og kunder for.