Renholdsbedrifter

For å kunne selge renholdstjenester lovlig, skal virksomhetene ha en av følgende statuser i registeret: Under behandling. HMS-kort for renholdsbransjen Faktaside; Allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter Forskrift; Godkjenning av BHT og hvilke virksomheter har plikt til . Register over godkjente renholdsbedrifter. Renholdsbedrifter – renholdsfirma, byggrengjøring, vask, flyttevask, nedvask, storrengjøring, vasking, vinduspuss, trappevask, vindusvask – Finn firmaer, . Den nye godkjenningsordningen for renholdsbedrifter ble vedtatt i mai 201 og trådte i kraft fra 1. Stiftelsen Miljøfyrtårn har lagt til et nytt krav til renholdsbedrifter.

Nå må alle som skal utføre renhold være offentlig godkjente for å kunne tilby . De regionale verneombudene for renhol hotell og restutrant besøkte i fjor totalt 937 . Timeplanlegger – Bransjeløsning for renholdsbedrifter. Planlegging, avvikshåndtering, avlønning og fakturering uten bruk av manuelle timelister.

Korttittel, Forskrift om tariffavtale for renholdsbedrifter .