Resept definisjon

Definisjon av resept i Online Dictionary. Refusjonskrav inntrer straks legen forskriver en blå resept. Handelsvarer, Produkter som selges fra apotek og som ikke er definert som .

Loven av forskrivning, regi, eller dikterer; retning; bud; også, det som er foreskrevet. Notat fra en lege som indikerte stoffet som skal gis til en pasient, og reglene for riktig administrasjon. Det er nøye definert hvilke medisiner som skal kunne gies på blå resept.

Dette henger sammen med hvilken diagnose pasienten har fått. Virksomhetsleder som definert i forskrift 3. Du kan også legge til en definisjon av A-resept selv. Definisjon Resept på narkotiske eller vanedannende legemidler som etter .

Fant setninger matching frasen resept. Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan . Inkluderer avtale om eller fornyelse av resept og rekvisisjoner, enkle undersøkelser og behandlinger foretatt av medarbeidere, laboratorieundersøkelse av . Noen legemidler kan i begrensede mengder selges uten resept, men de fleste krever en resept fra lege, tannlege eller veterinær. En finansieringsordning der folketrygden dekker deler av utgifter for enkelte legemidler og sykepleieartikler.

Definisjon av blå resept: En resept der pasienten . Anerkjente fagpersoner innen ulike områder beskriver her kunnskaps-.

I internasjonal litteratur benyttes ofte følgende definisjon:. Vi er positive til at lagringstiden for resepter i reseptformidler utvides. Kommentar til foreslått endring i § 1– definisjon av tilgjengelig resept.

Opprett vare og klargjør resept med varer som ikke er definert i varekatalogen. E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger. Opprett vare og klargjør resept med varer som ikke er definert i. Har du medisin på blå resept kan du risikere å måtte betale maksbeløpet for. Arbeids- og velferdsdirektoratet har valgt å definere én resept som én forskrivning . Hvem kan forskrive dette legemiddelet på blå resept? Legemidlet har en vitenskapelig godt dokumentert og klinisk relevant virkning i en definert, aktuell . Definisjonen på et legemiddel (ifølge paragraf i legemiddelloven).

Enkelte C- preparater kan fåes uten resept i små pakningsstørrelser, dersom preparatene . Arbeids- og velferdsdirektoratet har valgt å definere én resept som én forskrivning av medisiner av samme lege på samme dag. Dersom legen din mener du skal ha et bestemt merke, kan legen reservere seg mot genrisk bytte ved å spesifisere dette på resepten.