Røykrør ovn

Vi har alltid priser som varmer på rørdeler til ovn og peis! Varespekteret omfatter et stort sortiment av røykrør, underlagsplater, produkter for rehabilitering av . Nordens største leverandør av produkter til ovner, peiser og skorsteiner.

Varespekteret omfatter et stort sortiment av røykrør, underlagsplater, . Ved installering av nytt ildsted vil ikke alltid tilslutning ovn-pipe passe med dimensjonene. Da kan en Røykrør overgang være løsninge. Et frittstående ildsted knyttes til en skorstein med et røykrør. Når ovnen er ferdig montert, tetter man mellom røykrøret og innføringen.

Vi har en gammel metsø ved kamin som har røykrør med 125mm, vi skal bytte denne ut. Vi har sett på en ovn med røykrør som har 150mm .

Ved installasjon av ovn er det spesielt viktig å være oppmerksom på. Hvis peisovnen skal tilsluttes til en skorstein i mur skal det benyttes et butt røykrør. Hart hvordan slike rør monteres og jeg må så å si rive . Røykrør skal ha en avstand på minst cm til brennbart materiale, så lenge det ikke står noe annet i monteringsanvisningen til ovnen eller . Vedovn i samme etasje bør ha røykuttak minst.

Sprekker og skjøter i ovner kan tettes med ovnskitt som herder til en ildfast masse. Av og til er det behov for litt ekstra innsats: Noen ovner har røykrør med bend. Som sagt så gjort, ny ovn ble kjøpt og satt inn med topp montert røykrør, men nå er det så dårlig trekk at skal jeg ha håp om at de ti det hele tatt . Velger du et toppmontert røykrør utnytter du varmen bedre. Dovre 500CB er Fin Emaljert sort ovn Med korte ben Man kan sette på gulvet Eller man . Det vil si at dersom du skal skifte parkett og må flytte ovnen din for å få . HEY’DI ILDFAST MØRTEL Tørrmørtel til innmuring av røykrør m. Ett frittstående ildsted knyttes til skorsteinen med et røykrør.

Dersom det det ikke står noe annet i monteringsveiledning til ovnen eller røykrøret, skal det.