Rs virus hos vuxna

RS-virus (RSV), i första hand ses som en orsak till sjukdom hos spädbarn och barn, som ofta drabbar äldre och hög risk vuxna lika mycket som . RS-viruset ger förkylningsliknande symptom hos vuxna men kan drabba små barn mycket allvarligt med andnöd och svår hosta. RS-virusinfektioner är vanliga hos både barn och vuxna, särskilt under vinterhalvåret.

Men vuxna blir inte lika sjuka som barn (och gamla och svaga) kan bli (upp till 2-års ålder). RS-virus hur påverkar en gravid o bebisen när den födds. Oftast så är viruset inte farligt men för små barn kan det i undantagsfall vara livshotande. RS-virus (RSV) är ett mycket vanligt virus som leder till milda symptom hos vuxna och äldre friska barn.

Det kan vara allvarligare hos unga spädbarn, . RS virus infektioner påverkas inte av hur man lever under graviditet.

Respiratory Syncytial Virus (RSV) infektion hos vuxna samt äldre individer. RS-virus är en förkortning av respiratoriskt syncytialvirus. Vuxna eller äldre barn får en vanlig förkylning.

RS-virus är vanligt förekommande i svenska nötkreatursbesättningar, och påvisas hos både vuxna nöt och kalvar.