Rystad energy rapport

The Oil Service Report Norway (OSRNorway) provides a complete review of the offshore market in Norway, including both historical data and bottom-up . OMTReport (Global Oil Market Trends Report) provides consistent and up-to-date representation and analysis of global oil supply, demand and . Rystad Energy har i arbeidet med denne rapporten tatt utgangspunkt i vår database over norske oljeserviceselskaper.

Rystad Energy definerer i denne sammenheng norsk petrorettet leverandørindustri. Rystad Energy har i arbeidet med denne rapporten tatt . Rystad Energy har utarbeidet på oppdrag for Utenriksdepartementet. Ny rapport tror Nord-Norge er landets største olje- og gassregion i 2040.

Selv om fremleggingen av Rystad-analysen i år handlet om oljeoptimisme i nor ble den arrangert i Stavanger. Den lave oljeprisen vil kunne stoppe oljeinvesteringer for svimlende 1milliarder dollar i 201 viser tall fra Rystad Energy.

I en fersk rapport fra oljeanalyseselskapet Rystad Energy konkluderer analysesjef Per Magnus Nysveen ifølge Dagens Næringsliv med at det . The report is prepared for INTSOK partners by Rystad Energy. Poring over data from more than 60oil fields across the globe, the Rystad Energy study reported overall global reserves of 2. A report from oil-data firm Rystad Energy estimated the value of Norway’s direct ownership in oil and gas fields at 8billion Norwegian kroner . Rapporten er utarbeidet av Rystad Energy for UD. UDs rapport, som norske myndigheter har hemmeligholdt siden juli, bekrefter anklagene:. En hemmelig norsk rapport fra Utenriksdepartementet, som ble utarbeidet av konsulentselskapet Rystad Energy for UD i juli måne . OLJEFEST: En ny rapport fra Rystad Energy spår oljebonanza i Nord-Norge. Det vil komme lokale og regionale leverandører til gode.

Basert på analysene i denne rapporten er det utarbeidet tre scenarier for olje- og gassrelatert industri i. En rapport lagd av Rystad Energy på oppdrag fra Utenriksdepartementet anslår at IS kan opprettholde dagens produksjonsnivå i minst ti år.