Samene i dag

Samene er et urfolk som har sine tradisjonelle bosettingsområder i Norge,. Samenes nasjonaldag, også kalt Samefolkets dag, er 6. Samene har bebodd stort sett det samme området som i dag i all historisk tid.

Det vil si at den viten kildeskriftene gir oss, går like langt tilbake i tiden som for . Samisk ungdom får ofte mange rare og artige spørsmål fra folk som vet lite om samer. Har du flere spørsmål, still dem gjerne i . Staten Norge er grunnlagt på territoriet til to folk – nordmenn og samer. Som urfolk i Norge synes det i dag klart at samene har krav på et . Det snakkes ulike men nærbeslektede samiske språk i det samiske området.

I dag er tre av disse levende i Nord-Norge.

Den samiske myteknuseren er et nettbasert verktøy som skal bidra til en mer faktabasert debatt om samiske spørsmål. Vi knuser vanlige myter om samer med . Tradisjonelle samiske leveveier inkluderer reindrift og kombinasjon av småbruk og fiske, men utøves i dag kun av et mindretall. I dag kler hun på seg kofta med stolthet, og hun føler seg ekstra fin særlig når andre kan se at hun er samisk. Fagstoff: Samene er et urfolk som er bosatt i fire stater: Norge, Sverige.

De tidligste samene levde av jakt og fiske. En del samer hadde også store flokker reinsdyr på vidda.

I dag er det bare rundt av samene som lever av . Sametinget fikk samene i Norge i løpet av – og. Etter at vi har sett at samer i dag har mange gode muligheter til å påvirke. Det tradisjonelle bosetningsområdet for samene er i. Hadde denne utviklingen fortsatt, ville samisk kultur etter manges mening blitt. Samisk religion er en samlebetegnelse for myter, trosforestillinger og rituell. Muligens har de levd i det som i dag regnes som samiske områder enda lengre. Gjennom tidene har samenes historie blitt offer for fordomsfulle og fantasirike.

Statistisk sentralbyrå (SSB) Samisk statistikk 2012. Det finnes 2millioner urfolk i dag, det utgjør av verdensbefolkningen. Sametinget arbeider daglig med å styrke og utvikle samisk språk. De mest brukte samiske språkene i Norge i dag er sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk.

Savje – de underjordiske; Samiske gude og gudinner; Religiøse symboler; Sjamanene; Kristningen av samene; Læstadianismen; Samenes religion i dag.