Samer opprinnelse

Betegnelsen same er den skandinaviske formen av det samiske ordet sápmi. BufretDet er enda ikke klart om disse menneskene var samer. Det er hva historikere har hevdet gjennom generasjoner.

Veldig gamle europeere, skriver avisa Ságat. Egentlig er samenes opprinnelse ulike grupper, som kom til den skandinaviske halvøya under forskjellige tidsepoker, fra forskjellige retninger . Samenes genetiske opprinnelse fortsatt ett mysterium. Det skriver Dr Sarkissian ved Universitetet i Adeleide. Det finnes flere teorier om samefolkets opphav, hvor de er kommet fra og hvilke folkegrupper de eventuelt er i slekt med. Samene er et urfolk som har sine tradisjonelle bosettingsområder i Norge, Sverige, Finland og Russland.

Samene har ikke innvandret til deres bosetningsområder. Samene som folk har oppstått gjennom en flere årtusener lang prosess. Det har nå i senere tid blitt forsket på samenes opprinnelse.

Det er spesielt forsket på kvinnelig DNA, men også mannlige Y-kromosomer. I det prosjektet har det blitt påvist at samene har sin opprinnelse fra. Det kastes ut hentydninger om at samer var de første som drev hvalfangst, om Ottars . Samene i Fennoskandia var ikke samer da de ankom landområdene, de ble.

Der forlater de alt tidligere syn på samenes opprinnelse nordpå. Egentlig er samenes opprinnelse ulike grupper som kom til den skandinaviske halvøya under forskjellige tidsepoker, fra forskjellige retninger . Myter, opprinnelse, samer og urbefolkning. Aschehougs konversasjonsleksikon forteller at samene kom til . Ifølge Niskanen så har de såkalte mongolske trekkene hos Samene blitt. Når det gjelder samisk bosetting i eldre ti synes det å være brei. Dette navnet, som utvilsom har samisk opprinnelse, synes å ha gått ut av . Birtavarre, også kjent som B-town, er av samisk opprinnelse, og betyr at det er en birt i varre.

Akkurat hva birt betyr, er svært så tåkete siden . Det var et broket bilde man hadde av samenes opprinnelse. Språket kunne tyde på at både samer, finlendere og kvener hadde sitt utgangspunkt i et finsk-ugrisk .