Samer religion

Den gamle samiske religionen var sjamanistisk, det vil si at sjamanen, noaiden, hadde en sentral posisjon som forbindelsesledd mellom . I noen av 1700-tallsframstillingene av samisk religion blir den samiske gudeverdnen delt inn i fire grupper, basert på hvilket rike de holdt til i. Fordi den samiske kulturen tradisjonelt har vært skriftløs, finnes det få kilder til utviklingen av samisk religion før misjonen tok til på 1600- og 1700-tallet.

Så lenge det har vært skriftlige kilder til norsk historie, har samene vært. Det vi vet om samisk førkristen religion og kultur, stammer for det meste fra disse. Guder, ånder og andre vesener er viktige i samisk tro og mytologi. De viktigste gudene varierer i tid og rom. Samme gud kan ha flere navn og ulike egenskaper . Karakteristikk Samenes gamle religion var en naturreligion som bygget på en animistisk . Samernas gamla traditionella religion liknar många andra ursprungsfolks och jägarfolks religioner.

Inte minst de som lever på samma breddgrader som t ex . Samenes førkristne religion var ingen helhetlig lære. Den samiske naturreligionen har ingen skrifter, og heller ingen regler for gudsdyrkelse. Samisk religion skiller seg ut fra andre religioner, på grunn av fokuset på det åndelige og animistiske. Begrepet animistisk betyr i denne sammenhengen at . Samisk religion er en religion på lik linje med alle andre religioner og tilhører kategorien verdens urfolksreligioner hvor sjamanismen er en . Studietilbudet, SAMISK RELIGION OG KULTUR, gir en innføring i førkristen samisk religion og i samisk sjamanisme – i samiske ritualer og samisk naturforståelse .

Tekst med fakta om samisk religion før samene ble kristnet. Samernas naturreligion från förkristen tid. Den samiska religionen gick ut på att naturen var besjälad och att förfäderna levde kvar som övernaturliga väsen. Kompetansesenteret for urfolks rettigheter og Harry Johansen.

Hvilken religion er mest vanlig blant samer? Er det sånn at naturreligion og sjamanisme fortsatt står sterkt blant moderne samer? Samenes opprinnelige og gamle religion baserte seg på naturen og naturfenomener.

De trodde at naturen var besjelet, og at det var en sterk sammenheng . På den samiske informasjonssida Infonuorra for ungdom finner du mer om dette. Tjenesten er dessverre lagt ne men informasjonen ligger der fremdeles. Brede, Marius, Nathaniel og Vebjørn Samisk religion 0- 0samer. Strekker seg fra Finnmark og Kolahalvøya til .