Samordna opptak 2016 poenggrenser

I denne rapporten vises poenggrenser ved hovedopptaket 20. Poenggrensene går ned etterhvert som noen søkere sier fra seg sin plass og nye søkere tas inn. Antall kvalifiserte søkere som fremdeles er med i opptaket, og står uten studieplass, er.

Poenggrenser etter hovedopptaket 20- 20(html) . Poenggrensene angir den med lavest poengsum som kom inn i opptaket. Denne oversikten viser poenggrenser ved suppleringsopptaket 29. Enten fordi alle som fikk tilbud hadde tilbudsgaranti, fordi institusjonen ikke ønsket å oppgi grensen,eller de bestillte ingen tilbud fra . Poenggrenser og mest populære studier (tre tabeller) . Samordna opptak har nå sendt ut tilbud om studieplass til 91.

Sjekk poenggrenser og ventelister i DNs søketjeneste.

Poenggrenser for årsstudier og bachelorstudier ved HiOA i Samordna opptak 2016. Tallene viser poenggrenser for ordinær kvote og (førstegangsvitnemål).