Samsvarserklæring varmekabel

Er det installert mer enn én varmekabel, skal dette fremgå av skissen. Skisse: Varmekabeldybde: KONTROLLSKJEMA FOR VARMEKABEL. SAMSVARSERKLÆRING GJELDER SOM GARANTIBEVIS.

Garantiskjema Varmekabel – Nexans Norway AS. Varmekabelanlegget er montert i henhold til Nexans Norway’s installasjonsveiledning og . Velg varmekabel ut fra hvor godt området er isolert, type rom, underlag og løsning. Her finner du vår samsvarserklæring i skjema format og til print. Det mangler papir (samsvarskjema) på varmekabler i nytt badegulv.

Jeg vil tro at manglende samsvarserklæring er noe som er et hyppig . Folk kjøper spotter og varmekabler på butikken, og monterer selv.

På nye installasjoner skal det leveres samsvarserklæring fra elektriker, . For å legge varmekabel på du ha en elektriker til å gjøre jobben. Så sant du bryr deg om garantier, samsvarserklæringer o. Samsvarserklæring er et av husets verdipapirer og er en garanti på godt utført arbeid. Er det anbefalt å ha varmekabler på soverommet?

Samsvarserklæringen skal inneholde følgende.