Sandefjordskolen høyfrekvente ord

De mest brukte ordene dekker av alle trykte ord. De 3mest høyfrekvente ordene dekker av alt trykt materiale. Disse nettsidene er ment som verktøy i læringsarbeidet i sandefjordskolen, men alle.

Skriv ordet, Ingen pause, sekun sekun sekun sekun sekun sekun sekun sekun sekun sekun sekund . Frode Rustøy er ikke lenger ansatt i Tønsberg kommune og vedlikeholder derfor ikke disse sidene. Rustøy arbeider nå i Sandefjord kommune og har publisert . Her får du de 3vanligste ordene på engelsk spilt av, der ordene vises i tre sekunder pr ord. For dere som ikke måtte ha PowerPoint (fungerer med openoffice sin versjon også) så har vi lagt ut øvingene med høyfrekvente ord som . Sandefjordskolen består av barneskoler og ungdomsskoler.

De 3mest høyfrekvente ordene dekker av alt.

En måte å oppnå automatisering på er å øve på høyfrekvente ord. Randi Orten og Thomas Melby, Stenbråten skole 2002. Sandefjordskolen :: Lesetrim – høyfrekvente ord.

Klyve skole har lagt ut flere powerpointpresentasjoner over høyfrekvente ord.

IKT-ansvarlig i Sandefjordskolen, Frode Rustøy, har laget en portal som er ment . Sikre automatisering av leseferdighetene (stavelseslesing, lesing av høyfrekvente or konsonantforbindelser og sammensatte grafem) gjennom daglige . Still inn i menyen på 3engelske høgfrekvente or og vel kor lenge dei skal synast. Kunne uttale de mest høyfrekvente ordene i språket. Kunne bruke vokabular knyttet til tall – kunne telle til 20.

Et verktøy for å arbeide med høyfrekvente ord. Vi anbefaler Frode Rustøy (Sandefjordskolen) sin Lesetrim som et godt. Her kan du velge antall ord blant 3høyfrekvente og du kan bruke .