Seriekobling og parallellkobling av motstander

Fagstoff: I en seriekobling er flere komponenter i en elektrisk krets koblet. Fagstoff: Parallellkobling- Grunnleggende elektroteknikk likestrøm. Eller vi kan bruke en formel for to motstander.

Til den samme kretsen kobles en tredje motstand R= Ω i serie med de to andre. Serie- og parallellkobling (Fagstoff, nb) . Denne videoen handler om Fysikk 1: Serie- og parallellkobling av motstander. Utledning av formler for motstanden i seriekobling og parallellkobling. Film – Parallellkobling av motstander (Opphav: Derek Owens). Med en parallellkobling vil derimot pærene lyse like godt uansett, men batteriet vil.

Hensikt: Seriekobling: I dette forsøket skal vi måle strømmen gjennom strømkretsen og spenningen over hver av motstandene i kretsen.

Utstyr: Ledninger Lyspærer Strømkilde Voltmeter Amperemeter. Seriekobling er to eller flere komponenter i en elektrisk krets som er koblet etter. I en krets der alle motstandene er like vil spenningen over hver motstand være . En parallellkobling er en kobling av elektriske komponenter ved siden av hverandre i en krets slik. Strømmen inn til en parallellkobling vil ved likespenning være lik summen av strømmene i de enkelte komponenter.

Ved å seriekoble noen lyspærer vil vi se at pærene lyser svakere enn om de var innkoblet alene. Seriekoblingen gir høyere resistans – eller motstand – enn en .

Prøve i parallellkobling i morgen, og driver å gjør oppgaver som forberedelse. I en seriekobling er strømmen lik overalt i kretsen. Kap Motstander og seriekobling av motstander . Seriekobling og parallellkobling er en beskrivelse av hvordan flere komponenter er koblet sammen. U er spenning, R motstan og I er strøm.

Denne animasjonen viser noen viktige ting om strømkretser og lyspærer. Vi har en parallellkobling av to lyspærer som er koblet i serie med en tredje lyspære. Koble to motstander i serie (Figur 3) og mål . Til høyre vises noen eksempler hvor batteri, lyspære, lysdiode og motstand er.

Det viktigste i forbindelse med begrepene seriekobling og parallellkobling er . Da har du tre motstander i serie, så da kan du enkelt finne ut den totale.