Sfp faktor formel

SFP står for Specific Fan Power (spesifikk vifte-effekt) og er et mål på den elektriske. SFP är en parameter som definieras som till- och frånluftsfläktarnas. Det flöde som SFP-värdet beräknas på oftas det maximala dimensionerande.

Specific Fan Power (SFP) is a parameter that quantifies the energy-efficiency of fan air movement systems. It is a measure of the electric power that is needed to . SFP-faktoren for en typisk nyere mekanisk ventilert kontorbygning. Generelt kan operativ temperatur beregnes ved hjelp av følgende formel:. Faktoren er luftens spesifikke varmekapasitet pr volumenhet. Energibruktilvifter Luftmengde SFP driftstid kWh år.

Skal punktene for energibruk og SFP utelates?

COP-faktor beregnes på basis av målt kjøleeffekt og tilført motoreffekt. GD n = graddagstallet for normalåret grad dag Vifteeffekt og SFP faktor SFP P kW P SFP V kW . Appen utfører noen av de beregningene som man enten ikke husker formlene for akkurat når du trenger dem, f.