Shapes management test

Daglig leder i Master Management Norge, Bård Nordby, forsikrer meg. Master beskriver og Shapes går inn på personlige egenskaper. Shapes er et arbeidspsykologisk testverktøy som måler kompetansebasert.

Vi trenger både god management og godt leadership for å lykkes. Slik ser personlighetstesten Shapes ut, som leveres av selskapet Cut-e Norge. Testresultatene viser blant annet i hvilken grad personen som . All you have to do is to look at the proposed geometric shapes and. Prepare for cut-e’s online tests with JobTestPrep.

Personality Questionnaire (shapes) – Overall there are five versions, targeting basic positions, graduates, executives, experts and managers. Vanligvis legges testen til mellom første og annengangs intervju.

Arbetspsykologiska personlighetstest används numera ofta vid rekrytering och. Shapes Management (nedan kallat Shapes) ett relativt nytt test jämfört.