Skipsregister fiskebåter

Her finner du en oversikt over ulike skipsregistre. Vet ikke akkurat svaret på det du spør om, men kanskje noe av dette kan være til hjelp. Du kan kontakte Skipsregisteret, Norsk Sjøfartshistorisk .

Her kan du søke etter informasjon om fartøy som er registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) eller Norsk Skipsregister (NOR). Eg er på jakt etter informasjon om ein gammal fiskebåt som blei bygd i Volda på. Fiskerimyndighetene; Kystvakt; Salgslag; Opplysninger fra registeret blir også nyttet av Skipsregistrene (NOR) og av Sjøfartsdirektoratet; Andre . Skipsregistrene gir opplysninger om tekniske data, fartøyenes byggeste byggeår, hjemste tonnasje, eiere, skipsførere m. Det har blitt endel telefoner til skipsregistrene etter skriveriene i aviser og magasiner i forrige uke.

Anita Malmedal Assisterende Direktør hos . Vakttelefon Skipsregistrene (kl 07-24): 92.

Skjøter, pantedokumenter og øvrige registreringspapirer må alltid sendes direkte til Skipsregisteret i Bergen . Departementet kan ogsfastsette bestemmelser om administrasjonen av merkeregisteret. Norsk internasjonalt skipsregister (forkortet NIS) ble opprettet i 19og er et skipsregister som skal sikre rettsvern til registrerte rettigheter i norske skip og være . Skip registreres enten i Norsk ordinært skipsregister (NOR) eller Norsk internasjonalt skipsregister (NIS). Vi tok med oss en år gammel Scand Baltic inn i NOR-Registeret.

At flere mister båten fordi de ikke visste at den sto i Skipsregisteret er skremmende.

Her er noen enkle råd om hvordan du sjekker om båten din . Frykter sosial dumping på norske fiskebåter. Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) og på skip under bekvemmelighetsflagg. Samtlige fartøy, med unntak av Kjartan i Finnmark, er registrert i Skipsregisteret. For dette fartøyet arbeider eier, Varangermuseene avdeling Vadsø, med . Sjøfartsdirektoratet er tilsynsmyndighet for norskregistrerte skip og for utenlandske skip i norske havner.

Transport og bruk av hydrogenperoksid (H2O2) til behandling av fisk. Dette rundskrivet gir veiledning om på hvilke . Tonnasje (bruttotonn), 078 5. NIS – Norsk internasjonalt skipsregister. Fartøyer som har fått dispensasjon fra destruksjonskravet skal være registrert i Norsk Ordinært Skipsregister, hvor eieres aksept av vilkåret om .